Forside  |Formål og værdier  | Aktiviteter | Region Danmark | International | Medlemssider

 

Kort fortalt om Y's Men's Klubberne:
Y´s Men International er en verdensomspændende  kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for Kristelig Forening for Unge Mænd stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden. Bevægelsen er opdelt i selvstændige regioner, som har vedtaget egne love indenfor den overordnede internationale formålsparagraf.
 
Formål

De tilsluttede klubber søger bevægelsens formål fremmet ved:
         At fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK.
         At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubberne altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.
         At holde medlemmerne informerede om og aktiv engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.
         At dyrke godt kammeratskab.
         At støtte internationale og regionale projekter i bevægelsen
 
 
Region Danmark er opdelt i 5 sektioner, der igen er opdelt i 17 distrikter med 136 klubber.
 
Kontakt til klubben
 
Præsident: Birthe Sørensen - tlf. 25329163

Kontakt til genbrug - se her.

Uddeling af penge.

Trehøje Y’s Mens Club uddeler penge 2 gange om året efter ansøgninger, hvor ansøgningsfristerne er den 10. maj og 10. november.
De primære modtagere er lokale KFUM og KFUK foreninger, spejdere og Y’s Mens bevægelsens projekter.
Volontører kan ikke få penge til rejse og opholdsudgifter, men kan søge penge til materialer m.m. til det sted, de kommer hen. Det er bedst, hvis pengene går via organisationer.
Kirkelige foreninger er også velkomne til at søge.
Projekter, som kan være med til at fremme kendskab til kristendommen, er også meget velkomne
Ansøgningen sendes pr. mail eller brev til klubbens præsident.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor