Forside  |Formål og værdier  | Aktiviteter | Region Danmark | International | Medlemssider

 

Formål og Værdier

Formål

Trehøje Y's Mens Club er en tjenesteklub for kirkelige klubber og foreninger for børn og unge i lokalområdet. Klubben støtter økonomisk med tilskud til lejre, ledertræning, materialer, indretning mm. Desuden støtter klubbens medlemmer også med forskellige praktiske opgaver til de nævnte foreninger.

Trehøje Y's Mens Club er en del af Y's Mens Region Danmark og støtter hermed også de nationale og internationale hjælpeprojekter som regionen har valgt at støtte. Læs mere om disse projekter på  http://www.ysmen.dk

Værdier

De værdier som vi har valgt til at være vores værdier i klubben er følgende:

  • Fællesskab: Vi vil dyrke fællesskabet.
  • Kristendom: Vores arbejde bygger på kristne værdier
  • Kammeratskab: Vi skal være gode kammerater både i og uden for klubben.
  • Samarbejde: Vi skal udnytte hinandens stærke sider ved samarbejde, så vi løfter i flok.
  • Udadvendt: Vores klub skal være åben og udadvendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor