Forside  |Formål og værdier  | Aktiviteter | Region Danmark | International | Medlemssider

 

Kort fortalt om Y's Men's Klubberne:

Y´s Men International er en verdensomspændende  kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for Kristelig Forening for Unge Mænd stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden. Bevægelsen er opdelt i selvstændige regioner, som har vedtaget egne love indenfor den overordnede internationale formålsparagraf. 

 

Formål

De tilsluttede klubber søger bevægelsens formål fremmet ved:

         At fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK.

         At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubberne altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.

         At holde medlemmerne informerede om og aktiv engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.

         At dyrke godt kammeratskab.

         At støtte internationale og regionale projekter i bevægelsen

 

 

Region Danmark er opdelt i 5 sektioner, der igen er opdelt i 17 distrikter med 136 klubber.

 

Kontakt til klubben

 

Præsident: Peder Andersen  97137336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor